dinTANDLÆGE - et alternativ til kapitalkæderne

Vi er en sammenslutning af stærke, selvstændige og ejerledede tandklinikker, der har som ambition at levere den allerbedste faglige kvalitet og omsorg overfor både patienter og medarbejdere. Via dinTANDLÆGE får vi sparring, viden og effektive redskaber til at styrke kvaliteten, lette de administrative byrder og øge arbejdsglæden.

dinTANDLÆGE - for fagfolk, erhverv og professionelle

Vores mål er at virke i et fællesskab for uafhængige tandklinikker og på den måde lette den enkelte klinikejers hverdag gennem vidensdeling, samarbejde og stordriftsfordele.

Det resulterer nemlig i værdier - ikke blot for ejere og personale - men også for vores patienter, så vi i dagligdagen kan tilbyde en opdateret og kvalificeret behandling.

Vi kan og vi vil selv. Vi har ikke noget ønske om at blive en topstyret kæde med eksterne kapitalinteresser. Som vi ser det, er både patienter, personale og ejere bedre tjent med, at faglighed og etik vejer tungere end indtjening og afkast.

Så hvorfor ikke udnytte alle de fordele, et engageret netværk kan tilbyde? Så ved du alt det, dit netværk ved.

I dag er mere end 100 tandlæger fordelt på knap 40 klinikker spredt over hele landet en del af dette inspirerende fællesskab - og flere er på vej.

Vil du også være med?

Informationsfolder

”Som medlem af dinTANDLÆGE kan jeg trække på et fælles sekretariat med højt kvalificerede ansatte, der altid står klar til at hjælpe.”

- Birgitte Mikkelsen, klinikejer Tandlægerne Hellerup

Læs mere

”Hiver vi ikke os selv ud af hverdagen en gang imellem, risikerer vi at miste den faglige motivation, tilfredsheden og arbejdsglæden.”

- Lennert Ejstrup, klinikejer dinTANDLÆGE Børsting & Ejstrup

Læs mere

”Jeg fik et meget bedre liv som klinikejer, da jeg ansatte en driftschef. dinTANDLÆGE hjalp mig med at skrue konceptet sammen.”

- Torben Holm, klinikejer Tandlægerne Tjæreborg

Læs mere

Der er mange fordele ved et medlemsskab af dinTANDLÆGE

Selvstændighed

Vi ønsker selv at bestemme, hvordan vi prioriterer på netop vores klinik.

 

Kvalitetsbrand

Et medlemsskab af dinTANDLÆGE er et kvalitetsstempel, der tiltrækker både patienter og de bedste medarbejdere. dinTANDLÆGE optager klinikker med en dokumenteret høj kvalitet i patientbehandlingen.

 

Mindre Administration

Vi får individuel rådgivning og skræddersyede digitale værktøjer, der letter administrationen og sikrer, at vi lever op til myndighedernes krav, vejledninger og forordninger.

 

Attraktive indkøbsaftaler

Det stærke indkøbssamarbejde giver os særdeles attraktive rabatter og betingelser. Sekretariatet rådgiver om indkøb og større investeringer.

 

Fælles sekretariat

Vi kan altid trække på det fælles sekretariat, hvor vi får hurtige og brugbare svar på fagrelevante spørgsmål. Hjælpen er praksisnær og får driften på tandklinikken til at glide nemmere.

 

Kvalitetsmøder

Kvalitetschefen afholder løbende møder med klinikkerne. På møderne checkes udvalgte daglige aktiviteter og kontroller, og kvalitetssystemet gennemgås og optimeres.

Værdifulde kompasmøder

Vi får tilbudt et årligt kompasmøde med en erfaren driftskonsulent, hvor vi kommer 360° rundt. Her drøftes alt fra økonomi og forretningsudvikling til rekruttering, indkøb og markedsføring.

 

Q-mærket – et digitalt kvalitetsledelsessystem

Q-håndbogen er et skræddersyet digitalt værktøj, der anvendes til at dokumentere og skabe overblik over klinikkens processer og aktiviteter. Når vi anvender systemet, er vi sikre på at leve op til alle myndighedskrav.

 

Stærkt efteruddannelsesprogram

dinUDDANNELSE er et af de attraktive efteruddannelses­koncepter, som dinTANDLÆGE arrangerer og tilbyder. dinUDDANNELSE er for alle klinikkens medarbejdere og handler om en bred vifte af aktuelle og brancherelevante emner. Desuden tilbydes der en række kurser til de enkelte faggrupper.

 

dinTANDLÆGE Academy

Med dinTANDLÆGE Academy råder vi over et velstruktureret udviklingsforløb til tandlæger med op til tre års anciennitet. dinTANDLÆGE Academy positionerer klinikker i dinTANDLÆGE som en attraktiv arbejdsplads for nyuddannede tandlæger. Dette har stor betydning for at rekruttere og fastholde kvalificerede medarbejdere.

 

Erfagrupper og vidensdeling

Som medlem af dinTANDLÆGE holder vi hele tiden vores faglighed skarp og deler viden på tværs af klinikkerne. Det sker bl.a. i regionale erfagrupper.

Prøvemedlemsskab muligt

Som nyt medlem af dinTANDLÆGE, tilbydes du en toårig prøveperiode med særlige betingelser. Kontakt os for mere info. 

Kontakt os

dinTANDLÆGE Academy

dinTANDLÆGE Academy er et velstruktureret udviklingsforløb til nyuddannede ansatte tandlæger.

Læs mere