Baggrunden for dinTANDLÆGE

En demokratisk sammenslutning af uafhængige tandklinikker med fokus på sundhed og omsorg - det var visionen for dinTANDLÆGE ved stiftelsen i 2004 og det er stadig vores idegrundlag.

Et stærkt Fællesskab

I dinTANDLÆGE tror vi på, at vi sammen står stærkere i et fag, hvor det eneste konstante er forandringer. I stedet for at lade os forme af fremtiden, vil vi være med til at forme den.

Vores mål er at virke i et stærkt fællesskab for uafhængige, ejerledede tandklinikker og på den måde lette den enkelte klinikejers hverdag gennem vidensdeling, samarbejde og stordriftsfordele.

Et fællesskab der skaber værdier - ikke blot for ejere og personale - men også for vores patienter.

Vi kan og vi vil selv. Vi har ikke noget ønske om at blive en topstyret kæde med eksterne kapitalinteresser. Som vi ser det, er både patienter, personale og ejere bedre tjent med, at faglighed og etik vejer tungere end indtjening og afkast.

I dag er mere end 100 tandlæger fordelt på knap 40 klinikker spredt over hele landet en del af dette inspirerende fællesskab - og flere er på vej.

5 hurtige om dinTANDLÆGE

 

Hvad kan dinTANDLÆGE være mest stolt af?

”Vi er stolte af, at vi siden 2004 har formået at fastholde vores demokratiske forening, hvor medlemmerne bestemmer. Vi er fortsat en garant for, at den gode patientbehandling og den tandlægefaglige kvalitet har højeste prioritet.” 

 

Hvad betyder autonomien for medlemmerne?

 ”dinTANDLÆGE er det eneste sted, hvor du kan være med i noget større – uden at afgive ejerskab af din klinik. Vi har dermed det bedste fra to verdener – selvbestemmelse og samtidig et fællesskab om alt fra effektive digitale kvalitetsværktøjer og praksisnær rådgivning til gode indkøbsaftaler og attraktive efteruddannelsesprogrammer.”

 

Kan alle tandklinikker blive medlem?

"I princippet ja. Vi er omhyggelige i optagelsesprocessen. Derfor kan man ikke bare melde sig ind i dinTANDLÆGE, men skal søge om optagelse. Vi ønsker nemlig at sikre os, at både eksisterende og nye medlemmer har en høj kvalitet i patientbehandlingen. Et medlemskab af dinTANDLÆGE skal være et kvalitetsstempel. Så er man enig i den målsætning, er man meget velkommen i dinTANDLÆGE.

 

Nævn en forskel på at være klinikejer i dag og førhen?

”Tidligere var der ingen synderlig kontrol med tandlægerne. Nu er der rigtig mange krav fra myndighederne, som klinikkerne hver dag skal leve op til. Det kan være ødelæggende at få en anmærkning efter et kontrolbesøg, og derfor er vi så fokuserede på at hjælpe klinikkerne med at udvikle, dokumentere og bevare en høj kvalitet.”

 

Hvor meget betyder fællesskabet for medlemmer af dinTANDLÆGE?

”At kunne mødes med andre kolleger i et trygt og ikke-konkurrencepræget forum, gør det helt specielt og meget givende at være medlem af dinTANDLÆGE.”

Vedtægterne for dinTANDLÆGE er godkendt i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Foreningen ledes af en generalforsamlingsvalgt bestyrelse. Formålet er at varetage og fremme medlemmernes interesser som privat praktiserende tandlæger.

Mød et medlem

Tandlægerne Tjæreborg har været med i dinTANDLÆGE siden 2009. Bliv klogere på, hvad klinikken får ud af et medlemsskab.

Mød Torben

Ledige stillinger

Vi har altid brug for kvalificerede medarbejdere. Drømmer du om faglig sparring og personlig udvikling har vi også plads til dig.

Ledige stillinger