Bliv medlem af dinTANDLÆGE

At blive optaget som medlem af dinTANDLÆGE er et spørgsmål om holdninger – personlige som faglige. Som medlem skal man have viljen til at indgå i et netværk, hvor alle kan og vil bidrage.

Indledende kontakt og orienteringsmøde

Langt de fleste henvendelser om en eventuel optagelse i dinTANDLÆGE fører til et orienteringsmøde på klinikken – typisk efter fyraften. På mødet er det muligt at stille spørgsmål om alle facetter af et medlemskab og få belyst de mange fordele. Det vil ofte være et bestyrelsesmedlem og sekretariatschefen for dinTANDLÆGE, der deltager i mødet.

 

Ansøgning om optagelse

Har en klinik beslutter sig for at søge om medlemsskab hos dinTANDLÆGE, skal følgende indsendes til dinTANDLÆGE:

  • OPTAGELSESBEGÆRING
    Optagelsesbegæringen indeholder fakta om klinikken.

Optagelsesbegæringen

  • KLINIKBESKRIVELSE
    En kort klinikbeskrivelse, der udover konkrete facts om klinikken (udstyr etc.), fortæller om politik og holdninger indenfor forebyggende tandpleje, hygiejne og personaleudvikling.

Eksempel på klinikbeskrivelse

  • YDELSESSTATISTIK
    Klinikkens ydelsesstatistik for de seneste to år skal vedlægges optagelsesbegæringen. Ved bedømmelsen af klinikkens ydelsesmønster lægges stor vægt på det forebyggende område.


Sekretariatet (tlf. 70 22 10 18) hjælper gerne med udarbejdelsen af en ansøgning.

”Hiver vi ikke os selv ud af hverdagen en gang imellem, risikerer vi at miste den faglige motivation, tilfredsheden og arbejdsglæden.”

- Lennert Ejstrup, klinikejer dinTANDLÆGE Børsting & Ejstrup

Læs mere

Bedømmelse af ansøgning

Når en ansøgning er modtaget, læses den igennem af sekretariatschefen og bestyrelsen. Er der behov for yderligere information, vil klinikken blive kontaktet.

Når ansøgningen er færdigbehandlet, får den ansøgende klinik besked, om den er optaget. Hvis der er forhold, der gør, at en optagelse ikke er mulig her og nu, meddeles dette og klinikken opfordres til at søge igen, når forholdene er ændret.

Klinikken modtager svar i løbet af 1-2 uger. Alle ansøgninger behandles selvfølgeligt fortroligt.

dinTANDLÆGE glæder sig til at høre fra din klinik.

Prøvemedlemsskab muligt

Som nyt medlem af dinTANDLÆGE, tilbydes du en toårig prøveperiode med særlige betingelser. Kontakt os for mere info. 

Kontakt os

Kontakt dinTANDLÆGE

Har du spørgsmål til dinTANDLÆGE, er du velkommen til at kontakte sekretariatet, der står klar til at hjælpe dig.

Kontakt os