Q-mærket hos Tandlægerne Vesterbro 2

På væggen i sterilisationen hos Tandlægerne Vesterbro 2 i Præstø hænger en stor tablet, hvor Q-håndbogen, der er tilknyttet kvalitetsledelsessystemet Q-mærket, vises. Her kan alle medarbejdere følge med i de aktiviteter, der er aktuelle, planlagt og gennemført på klinikken.

En nemmere vej til høj kvalitet med Q-mærket

”Q-håndbogen er ganske enkelt en hjørnesten i vores administration. Det er et uvurderligt redskab til at leve op til myndighedernes krav og retningslinjer, og samtidig giver det mulighed for, at alle medarbejdere kan følge med i, hvad der sker på klinikken, og hvad der er vigtigt,” fortæller Benedikte Hjejle Jensen, tandlæge og klinikchef med ansvar for alt fra kvalitetssikring og HR til indkøb.

Hun betegner Q-håndbogen som et dynamisk hjælperedskab, der kan versioneres: ”Hos os har vi rigtig meget med. Hvis nogen for eksempel spørger: Hvordan vasker vi tøj? Hvordan er det med førstehjælpskurser, hvor ofte og hvornår finder de sted? Eller hvornår holder vi ledelsesmøder? Så kan man slå det op og finde svarene,” fortæller klinikchefen og tilføjer: ”Vi har også valgt, at vores personalehåndbog ligger i det digitale program, og at alle har adgang – i stedet for at den står i et støvet ringbind, som ingen nogensinde kigger i.”

 

Det er et uvurderligt værktøj, der sikrer, at vi ikke glemmer noget i den store mængde af daglige processer og aktiviteter.

 

Inspiration fra Den Danske Kvalitetsmodel

Tandlægerne Vesterbro 2 blev medlem af dinTANDLÆGE i 2018. Året før var Benedikte Hjejle Jensen dybt involveret i  et pilotprojekt, der handlede om at udrulle Den Danske Kvalitetsmodel til også at omfatte danske tandklinikker. Men planerne blev droppet af sundhedsmyndighederne. ”Der blev i stedet vedtaget en særlov, men vi afprøvede i den forbindelse en del digitale værktøjer, og de har siden givet inspiration til Q-håndbogen,” fortæller klinikchefen.

Som Q-mærket er indrettet i dag, kan hver enkelt tandklinik udarbejde sin egen version. Via dinTANDLÆGE kan klinikkerne lade sig inspirere af hinanden.

”Vi kan få lov til at se hinandens digitale Q-håndbøger og overveje, hvad der fungerer bedst hos netop os. Hvad er relevant i vores klinik? Hvad skal vi undlade?” fortæller Benedikte Hjejle Jensen.

Q-mærket – kort fortalt

Q-mærket er navnet på et digitalt kvalitetsledelsessystem med værktøjer og metoder. Det er med til at sikre høj kvalitet i patientbehandlingen, og at tandklinikken overholder lovgivningen. Hver enkelt klinik har sin egen tilpassede version af Q-håndbogen, der består af tre dele:

Aktivitetsliste Her listes de enkelte aktiviteter op, dvs. gøremål og opgaver, der skal udføres på klinikken. Der vises, hvornår aktiviteten skal udføres, hvem der er ansvarlig, og det registreres, når aktiviteten er udført.

Procedureoversigt Denne liste beskriver de enkelte arbejdsprocesser, formålet, og hvordan de udføres og registreres.

Redskaber Her samles en række skræddersyede hjælpeværktøjer og metoder. Redskaberne er udarbejdet i et samarbejde mellem klinikkerne, kvalitetschefen og sekretariatet.

En praktisk løsning

Q-mærket er en god løsning på en overordnet udfordring, der handler om at konkretisere og oversætte de omfattende vejledninger fra sundhedsmyndighederne til konkret praksis, mener Benedikte Hjejle Jensen: ”dinTANDLÆGE hjælper medlemmerne ved at dykke ned i materien og fortælle, hvordan for eksempel en vejledning på 40 sider kan følges ved at anvende et forenklet skema."

Via Q-mærket kan klinikchefen som leder også bedre følge med: ”Husker vi det her? Og jeg kan minde om. ”Det her skal gøres i dag, det skal gøres dagligt eller en gang om ugen.” Det er et uvurderligt værktøj, der sikrer, at vi ikke glemmer noget i den store mængde af processer og aktiviteter, der er i dagligdagen.”

Klinikchefen slår fast: ”Hvis man ikke har så god tid som klinikejer, kan man trygt læne sig op ad Q-mærket. Der ligger færdige procedurer, man kan overtage – eller man kan lade sig inspirere af andres. Om det handler om kvalitetssikring eller GDPR-datasikkerhed – der er hjælp at hente ved næsten alle udfordringer.”

Baggrunden

Bliv klogere på hvem dinTANDLÆGE er. Hvad ligger der bag og hvad vi står for?

LÆS MERE

Kvalitetssikring

Klinikkerne hos dinTANDLÆGE har et højt kvalitetsniveau og vi lever selvfølgelig op til alle myndighedernes krav.

LÆS MERE