Kvalitetspolitik for dinTANDLÆGE

Kvalitet er et af nøgleord for dinTANDLÆGE. Derfor har vi udarbejdet en kvalitetspolitik som alle klinikker lever op til.

Kvalitetspolitik 2021-2023

  • Vi vil have høj kompetence og faglighed på vores klinikker, så vi til enhver tid tilgodeser patienternes behov
  • Vi vil løbende forbedre os på baggrund af den faglige udvikling og patienternes behov
  • Vi vil til enhver tid efterleve love og myndighedskrav
  • Vi prioriterer infektionshygiejnen højt gennem rådgivning og vidensdeling

"Q-håndbogen er en hjørnesten i vores administration. Den er et uvurderligt redskab til at leve op til myndighedernes krav og retningslinjer."

- Benedikte Hjejle Jensen, klinikchef Tandlægerne Vesterbro 2

Læs mere

Kvalitetssikring

Klinikkerne hos dinTANDLÆGE har et højt kvalitetsniveau og arbejder efter et professionelt kvalitetsledelsessystem.

LÆS MERE

Vores værdier

dinTANDLÆGE har et stærkt værdisæt, der respekterer patienter, medarbejdere og miljøet.

Værdierne