Samfundsansvar og bæredygtighed

dinTANDLÆGE er en sammenslutning af selvstændige, ejerledede private tandklinikker. Selvstændigheden giver mulighed for at prioritere særlige problemstillinger højt.

Samfundsansvar

I vores fællesskab ønsker vi at stå for høj faglig kvalitet på vores klinikker og medmenneskelighed overfor vores patienter og ansatte. Det har vi arbejdet med i mange år, og det vil fortsat være vores fokus. Vi kalder det samfundsansvar.

Men vi ønsker at række længere ud. Vi vil have en ambition om ansvar overfor vores medmennesker og vores miljø lokalt samt globalt.

 

Bæredygtighed på tandklinikkrne i dinTANDLÆGE

Vi ønsker, at vores medlemsklinikker arbejder så bæredygtigt som muligt i dagligdagen:

  • Klinikkerne arbejder med minimering af eget energi- og materialeforbrug. Dette uden at påvirke patientsikkerheden.
  • Vi har fokus på minimering af affald og håndtering af dette.
  • Transport af varer til klinikkerne skal ske med mindst mulig miljøbelastning.
  • Indkøbte varer bør om muligt fremskaffes gennem leverandører, som arbejder med minimering af miljøbelastningen fra disse varer.
  • Der samles viden og reageres på handel med eksterne leverandører uden samfundssind og moral i medmenneskelig forstand.

Samlet set er det vores ambition, at ovenstående bidrager til at påvirke vores miljø og vores medmennesker i positiv retning.

 

Tandsundhed uden grænser

For at understrege vores ambition om at tage ansvar, støtter vi organisationen “Tandsundhed Uden Grænser”. Her arbejder frivillige med tandsundhed for mennesker i tredjeverdenslande.

Dette arbejde er vigtigt, da sundhed i munden er en forudsætning for hele kroppens sundhed og dermed støtter individets funktion i samfundet.

Vi mener, at sundhed er en af hjørnestenene, for at verdenssamfundet kan arbejde bæredygtigt og miljørigtigt. Et sundt menneske til et sundt samfund.

Dette til gavn for hele kloden uden skelen til, hvem man er, og hvor man kommer fra - men med blik for det enkelte menneske.

Vores værdier

dinTANDLÆGE har et stærkt værdisæt, der respekterer patienter, medarbejdere og miljøet.

Værdierne

Kvalitetssikring

Klinikkerne hos dinTANDLÆGE har et højt kvalitetsniveau og arbejder efter et professionelt kvalitetsledelsessystem.

LÆS MERE